Drina

Pitoma divljina

Reka Drina

reka drina - ukratko

Reka Drina dugačka je 346 km i pripada slivu Crnog mora. Nastaje spajanjem reke Pive i Tare kod Šćepan polja u Crnoj Gori i kao najveća pritoka uliva se u Savu blizu Sremske Rače. Drina ulazi u Srbiju pojačanom snagom reke Lim sa kojom pravi Međeđansku klisuru, jednu od dve najveće na ovoj reci. Dužina toka kroz Srbiju iznosi 220 km. Protiče kroz različite predele kao što su kanjoni, planinski venci, klisure, ali i prostrane ravnice, te neprekidno kroz predele menja i svoju ćud.

Sliv Drine, koji se prostire na gotovo 20.000 km², ima jednostavnu geološku strukturu. U gornjem toku dominiraju dolomitne stene iz perioda srednje i gornje krede, krečnjaci, kao i klastični sedimenti. Sliv Sutjeske izgrađen je od formacija iz perioda skitskog trijasa. Srednji tok između Foče i Goražda sastoji se iz klastičnih sedimenata, Filita, krečnjaka i škriljaca iz paleozoika. Donji tok je sačinjen od neogenih sedimenata. Aluvijalni nanosi grade dolinu reke, naročito u donjem toku, dok su nanosi šljunka brojni celom dužinom reke

Drina predstavlja raj nedirnute prirode i smatra se za jednu od najlepših i najčistijih reka u Evropi, često neukrotiva, ali pitoma, Drina je pravi smaragd vredan u svakom svom deliću. Desnu stranu obale čine ništa manje lepe pritoke Rača, Derventa, Nevenski potok, Crni potok, Brusnica, Žepa i Rzav.

zanimljivo

Drina je posle smrti cara Teodosija 395. godine bila granica između Zapadnog i Istočnog rimskog carstva.

Živi svet

Uz Drinu i njenu okolinu, mogu se pronaći biljke koje predstavljaju endemite Srbije i Balkana.

drinska regata

Na Drini se svake godine organizuje splavarenje pod nazivom „Drinska regata“ na kojoj se okupe brojni turisti.

jedinstveni kanjon

Kanjon Drine pripada kompozitnom tipu dolina, na dužini od nekoliko desetina kilometara smenjuju se dolinska proširenja (kotline) i dolinska suženja (klisure i kanjoni) u toku reke Drine, na granici Srbije i Republike Srpske. Posle kanjona Kolorada (SAD) i kanjona Tare (Crna Gora), kanjon reke Drine je najdublji kanjon na svetu. Prostire se dužinom od 54 km.

Najdublji deo kanjona, Drina je izgradila usecajući se u padine planine Zvijezde na prostoru od ušća reke Žepe do Neveljskog potoka, gde je u pojedinim delovima kanjon dubok i do hiljadu metara. Kanjon je usečen u masivnim i ređe slojevitim srednjotrijarskim krečnjacima. Strane kanjona su vrlo strme sa brojnim točilima i siparima, obrasle šumskom i žbunastom vegetacijom, ali se često javljaju vertikalne, gole stenovite površine.

Izgradnjom brane kod Perućca, najniži delovi kanjona su potopljeni i pretvoreni u Perućačko jezero, koje se prostire do Višegrada i do kojeg je organizovano krstarenje brodom.

Reka Drina - Kućica na reci
Play Video about Reka Drina - Kućica na reci

Drina u brojevima

dužina reke
0 km
dubina kanjona
0 m
rečni sliv
0 m2